Anonim
Забележка на редактора: Тази статия е написана първоначално от Ванеса Вега, с последващи актуализации, направени от служителите на Едутопия.

Изследванията показват, че качеството на преподаване е най-силният фактор, свързан с училището, който може да подобри обучението и постиженията на учениците. За да се култивира висококачествено преподаване, е необходима подкрепа за продължаващото професионално обучение в училищата. Прегледът на развитието на учителите в Едутопия и изследването на лидерството разглежда състоянието на научните изследвания по тази тема и помага да се осмисли изводите. В тази поредица от пет статии научете как ефективно лидерство подкрепя професионалното обучение, открийте ключови компоненти за продуктивни програми за професионално развитие и общности за професионално обучение, получете нашите препоръки за програми и практики, базирани на доказателства, намерете съвети за избягване на клопки и копайте в изчерпателна пояснена библиография с връзки към всички изследвания и доклади, цитирани в тези страници.