Anonim

Денис Потхоф, мой колега, създаде следния списък за учителите, към който да се позовават, когато започва новата учебна година:

  • Преди да започне годината, намерете идеи за учебната си програма, като прегледате уроците от минали срокове.
  • Установете норми, очаквания и процедури в класната стая.
  • Когато годината започне, просто скочете право в учебната програма.
  • Мотивирайте и вълнувайте учениците - „продавайте“ класа, учебната програма и учителя.
  • Работа по изграждане на отношения (ученик-учител и / или ученик-ученик).
  • Предварително оценявайте студентите си, за да преценят техните текущи знания, умения или разпореждания.

В миналото аз следвах втората, третата и четвъртата идеи, като обсъждах с класа целите ми за годината, споделях ентусиазма си с учениците, за да пробудя интереса си и скачам в уроците и дейностите за срока.