Anonim
  • когато родителите участват, учениците постигат повече, независимо от социално-икономическия статус, етническия / расовия произход или образователното ниво на родителите.
  • когато участват родителите, учениците проявяват по-положителни нагласи и поведение.
  • за да имат дълготрайни печалби за учениците, дейностите за участие на родителите трябва да бъдат добре планирани, приобщаващи и всеобхватни.
  • децата от различен културен произход са склонни да се справят по-добре, когато родителите и професионалистите си сътрудничат, за да преодолеят разликата между културата у дома и учебната институция.
  • училищата, които работят добре със семействата, имат по-добър морал на учителите и по-високи оценки на учителите от родителите.
  • училищните програми, които включват родители, превъзхождат идентични програми без участието на родителите и семейството.
  • ефективните програми се ръководят от екип от администратори, възпитатели и родители и имат достъп до финансови ресурси.
  • когато се третират като партньори и им се предоставя подходяща информация от хора, с които им е удобно, родителите прилагат на практика стратегиите за участие, за които вече знаят, че са ефективни, но се колебаят да дадат своя принос.
  • сътрудничеството със семействата е съществен компонент на стратегията за реформи, но не е заместител на висококачествени образователни програми или цялостно подобряване на училището.