Anonim

Повече от двадесет години моята образователна фондация обединява усилия с учители, родители, студенти, администратори и ръководители на бизнес и общности, за да осветя най-иновативните стратегии за обучение, които могат да се намерят в класните стаи на К-12 в цялата страна. По пътя срещнахме хиляди неприкрити герои: хора от различен произход, работещи дълги часове с разнообразна студентска популация, целящи да превърнат обучението в най-ангажиращия, подходящ процес, който може да бъде. Тези преподаватели знаят, че днешните ученици трябва да напуснат училище, притежаващо важни умения за успех - как да намерят информация, да оценят критично нейната точност, да бъдат адаптивни, да си сътрудничат с другите и творчески да решават проблеми.

Чрез Едутопия ние идентифицираме тези страхотни преподаватели и учебните стратегии, които работят в училищата. Ние разпространяваме своите открития в интернет за лесен достъп, по всяко време и навсякъде. В следващите месеци образователната фондация „Джордж Лукас“ ще проведе по-строги изследвания на стратегии за обучение, които сме идентифицирали чрез Едутопия. Искаме да ви дадем инструменти, които ще ви помогнат да приложите доказани стратегии, като проектно базирано обучение (PBL) и социално и емоционално обучение (SEL).